Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ;

Στο έγγραφο στρατηγικής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει διάφορα μέτρα που σκοπό έχουν:

• να ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν ποιοτικό διαδικτυακό περιεχόμενο για παιδιά

• να δημιουργήσουν ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά

• να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο και ως προς τα μέσα και τις στρατηγικές προστασίας τους, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και των ψηφιακών τους δεξιοτήτων

• να καταπολεμήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών.

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

• Τα παιδιά ξεκινούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε πολύ μικρότερη ηλικία απ’ ό,τι στο παρελθόν (πολλά παιδιά ήδη από την ηλικία των 7 ετών), αλλά μόνον το ένα τρίτο των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών έχουν τη γνώμη ότι στο Διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά “καλά πράγματα” για παιδιά της ηλικίας τους. Το Διαδίκτυο προσφέρει στα παιδιά πολλές δυνατότητες για παιχνίδι, μάθηση και δημιουργικότητα, αλλά οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται πλήρως. Είναι επίσης απαραίτητο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τόσο των παιδιών όσο και των γονέων στο Διαδίκτυο.

• Νέες υπηρεσίες και προϊόντα κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των παιδιών. Για παράδειγμα, η δυνατότητα γεωεντοπισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί το γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεται ένα παιδί. Όλο και συχνότερα τα παιδιά στέλνουν και λαμβάνουν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, κυρίως μέσω τηλεφώνου. Επίσης εξακολουθεί να υπάρχει στο Διαδίκτυο υλικό που δείχνει τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

• Δεν είναι αρκετό όμως να υπάρχει καλύτερη προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. Είναι επίσης αναγκαίο οι νεαροί Ευρωπαίοι και οι γονείς τους να αποκτήσουν καλύτερες ψηφιακές γνώσεις, προκειμένου να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς αυτοπροστασίας και υπευθυνότητας στο διαδικτυακό περιβάλλον.

• Η ύπαρξη διαφορετικών κανόνων μεταξύ των χωρών δυσκολεύει τις επιχειρήσεις στην προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τα παιδιά σε όλη την ΕΕ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες προστασίας για όλα τα παιδιά των χωρών της ΕΕ.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ;

Τα προτεινόμενα μέτρα θα είναι επωφελή

για τα παιδιά:

• καλύτερες ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες και καλύτερες προοπτικές εργασίας στο μέλλον

• πρόσβαση σε πιο δημιουργικό και εκπαιδευτικό διαδικτυακό περιεχόμενο που θα κεντρίζει τη φαντασία τους και θα συμπληρώνει την εκπαίδευσή τους.

για τους γονείς και τα παιδιά :

• μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Διαδίκτυο και, κατ’ επέκταση, καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει

• καλύτερα μέσα για ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο, όπως απλά, αποτελεσματικά εργαλεία για την αναφορά κακοποίησης, ρυθμίσεις περί απορρήτου προσαρμοσμένες με βάση την ηλικία, συστήματα κατηγοριοποίησης περιεχομένου και γονικοί έλεγχοι.

για τις επιχειρήσεις: χάρη στη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου δράσης θα μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αγορές και να στηρίζουν την καινοτομία.

για την κοινωνία γενικότερα: καλύτερες διαδικασίες ταυτοποίησης, κοινοποίησης και απόσυρσης διαδικτυακού υλικού που προωθεί τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Η ΕΕ;

• Για να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

• Για να καταστεί ευκολότερη για τις επιχειρήσεις η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών σε όλη την ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας όπου έχουν την έδρα τους.

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Ένα σχόλιο στο Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά

Αφήστε μια απάντηση