Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να πράξουν περισσότερα για να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των ανηλίκων

Μόνο δύο στους εννέα ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (οι Habbo Hotel και Xbox Live) διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις με τις οποίες οι προσωπικές φυσιογνωμίες των ανηλίκων καθίστανται προσβάσιμες μόνο από τα άτομα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο επαφών τους, σύμφωνα με ένα νέο κύκλο δοκιμών που εκτελέστηκαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι ιστότοποι που δοκιμάστηκαν ως επί το πλείστον προσφέρουν όντως στους νέους πληροφορίες ασφάλειας όπως ενδείκνυται για την ηλικία τους, οδηγίες ή/και εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει ειδικώς τους ανηλίκους, ανταποκρίνονται δε σε αιτήματα για βοήθεια. Επτά ιστότοποι ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για βοήθεια, οι περισσότεροι εντός μίας ημέρας.

Δύο ιστότοποι (οι Dailymotion και Windows Live) μεριμνούν ώστε οι ανήλικοι να μπορούν να έρχονται σε επαφή, βάσει προεπιλογής, μόνο με φίλους μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών μηνυμάτων. Σε όλους τους ιστότοπους που δοκιμάστηκαν δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αποστέλλει σε ανήλικους αιτήσεις σύναψης φιλίας. Σε έξι από τους ιστότοπους οι φυσιογνωμίες των ανηλίκων μπορούν να καταστούν άμεσα προσβάσιμες από φίλους φίλων. Όλοι οι ιστότοποι που δοκιμάστηκαν παρέχουν έκδοση των όρων χρήσης ή παροχής υπηρεσίας που είναι βραχύτερη και πιο εύχρηστη για τα παιδιά.

Στην έκθεση εξετάζεται ειδικώς η υλοποίηση των «Αρχών ασφαλέστερης κοινωνικής δικτύωσης για την ΕΕ» με βάθρα ιστολογίων (Skyrock) και παιχνιδιών (Xbox Live), βάθρα κοινοχρησίας φωτογραφιών και βιντεοταινιών (YouTube, Dailymotion, Flickr), εικονικών κόσμων (Habbo Hotel, Stardoll), βάθρα που διαθέτουν ορισμένες δυνατότητες λειτουργίας κοινωνικής δικτύωσης (Windows Live) και βάθρα που επιτρέπουν τη δημιουργία προσωπικών φυσιογνωμιών με τη δυνατότητα αναφόρτωσης εγγραφών ιστολογίων, φωτογραφιών και επικαιροποιήσεων (Yahoo! Pulse). Οι δοκιμές εκτελέσθηκαν στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2011.

Η πλέον πρόσφατη έκθεση συμπληρώνει την αντίστοιχη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2011 σχετικά με την υλοποίηση των αρχών εκ μέρους δεκατεσσάρων εξειδικευμένων ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (βλ. πρότερη ανακοίνωση).

Η Επιτροπή επανεξετάζει την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο από κινδύνους όπως οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και ο κυβερνο-εκφοβισμός, στο πλαίσιο του στόχου που ορίστηκε από το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. στα αρχεία της κοινότητας Σχέδιο δράσης για την προώθηση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη) για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών υλοποίησης των αρχών της ασφαλέστερης κοινωνικής δικτύωσης θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή σε μια περιεκτική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την προστασία των παιδιών όταν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, που αναμένεται αργότερα εντός του έτους.

Ιστορικό

Οι «Αρχές ασφαλέστερης κοινωνικής δικτύωσης για την ΕΕ» αποτελούν συμφωνία αυτορύθμισης που συνομολογήθηκε με τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής το 2009 με σκοπό να διατηρούνται τα παιδιά ασφαλή στο διαδίκτυο.

Εικοσιμία εταιρείες έχουν μέχρι στιγμής προσυπογράψει τις αρχές: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe και Zap. Η εταιρεία Wer-kennt-wen προσυπέγραψε τον Νοέμβριο 2010, αλλά δεν υποβλήθηκε σε δοκιμές στο πλαίσιο της τρέχουσας εκτίμησης.

Στην πλέον πρόσφατη έκθεση διαπιστώθηκε ότι:

Μόνο οι εταιρείες Habbo Hotel και Xbox Live διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οι οποίες παρέχουν στους ανηλίκους προσωπικές και ταυτοποιήσιμες πληροφορίες ορατές βάσει προεπιλογής μόνο από τα άτομα που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο επαφών τους, ανεξάρτητα από το πόσες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις φυσιογνωμίες τους σχετικά με τους ίδιους τους ανήλικους.

Στους υπόλοιπους επτά ιστότοπους που δοκιμάστηκαν, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σημαντική ποσότητα προσωπικών πληροφοριών – συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προστέθηκαν από χρήστες μετά την εγγραφή τους – επιδείχθηκε, βάσει προεπιλογής, σε χρήστες που δεν περιλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο κατάλογο επαφών του ανηλίκου. Οι πληροφορίες αυτές δεν οδηγούσαν κατ’ ανάγκη στην άμεση ταυτοποίηση των ανηλίκων, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει.

Σε έξι από τις υπηρεσίες, οι φυσιογνωμίες των ανηλίκων μπορούσαν να γίνουν άμεσα προσβάσιμες από φίλους φίλων. Μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε φυσιογνωμίες ανηλίκων μέσω του ιστολογίου τους ή μέσω βιντεοταινίας ή φωτογραφίας που είχε αναρτήσει ο ανήλικος στο διαδίκτυο. Παραχωρείται πρόσβαση στη φυσιογνωμία του ανηλίκου μόλις ανευρεθούν ιστολόγιο του ανηλίκου, μεμονωμένες βιντεοταινίες, φωτογραφίες, κανάλια βίντεο ή σειρές φωτογραφιών (π.χ. μέσω εξωτερικής μηχανής έρευνας ή μέσω συνδέσμου αποστελλόμενου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.).

Οκτώ από τους εννέα ιστότοπους που δοκιμάστηκαν παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας, οδηγίες ή/και εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει ειδικώς τους ανηλίκους (όλοι οι ιστότοποι εκτός από τον Windows Live). Στον Windows Live οι παρεχόμενες πληροφορίες στοχεύουν μάλλον τους γονείς ή τους κηδεμόνες, μολονότι οι πληροφορίες μπορούν επίσης να γίνουν εύκολα κατανοητές από άτομα νεαρής ηλικίας.

Οι Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll και YouTube παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας για παιδιά και γονείς, οι οποίες και ανευρίσκονται εύκολα και είναι εύκολα κατανοητές.

Βάσει προεπιλογής, μόνο σε μία από τις εννέα υπηρεσίες που δοκιμάστηκαν μπορούσαν να ανευρεθούν οι φυσιογνωμίες ανηλίκων με έρευνες ονομάτων είτε μέσω εσωτερικών είτε εξωτερικών μηχανών έρευνας (π.χ. Google, Bing ή Yahoo!).

Σε διαφόρους από τους εν λόγω ιστότοπους οι φυσιογνωμίες των χρηστών δεν αποτελούν το κύριο σημείο εισόδου ή σημείο ενδιαφέροντος για τους χρήστες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα βάθρα κοινοχρησίας φωτογραφιών και βιντεοταινιών, όπου οι χρήστες στην τυπική περίπτωση επισκέπτονται σειρά φωτογραφιών ή κανάλι βίντεο, όχι όμως κατ’ ανάγκη τη φυσιογνωμία χρήστη.

Οι Αρχές Ασφαλέστερης Κοινωνικής Δικτύωσης για την ΕΕ και η αξιολόγηση της υλοποίησής τους

Το πρόγραμμα για ασφαλέστερο διαδίκτυο

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση