ΜΕΒΓΑΛ-Απάντηση στην ανακοίνωση της Greenpeace

Αναφορικά με την ανακοίνωση της οργάνωσης Greenpeace, ότι το γάλα που χρησιμοποιεί η ΜΕΒΓΑΛ παράγεται από αγελάδες που τρέφονται με μεταλλαγμένες ζωοτροφές, δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα εξής:

Η ΜΕΒΓΑΛ είναι πλήρως ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και τη χρήση μη-μεταλλαγμένων πρώτων υλών, εφαρμόζει, εδώ και πολλά χρόνια Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με το ιδιαίτερα αυστηρό Πρότυπο «The Technical Standard of BRC and IDF for the supply of Identity Preserved Non-Genetically Modified Food Ingredients and Product» για την προμήθεια γάλακτος από ανεξάρτητες φάρμες που δεν χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.
Το συγκεκριμένο Σύστημα επιβάλλει:
•    Τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επίπεδο παραγωγικής μονάδας (στάβλος)

•    Εκατοντάδες αναλύσεις σε εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
•    Έλεγχο  της εφαρμογής των παραπάνω αρχών από ανεξάρτητο φορέα.

Με βάση όλες τις παραπάνω ενέργειες, που γνωστοποιούνται στην Greenpeace, επιτύχαμε την υψηλότερη βαθμολογία (10) στον Οδηγό Καταναλωτών που εκδίδει η οργάνωση.

Η ΜΕΒΓΑΛ παραμένει πιστή στις αξίες της και στην Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει, συνεργάζεται με τους Έλληνες κτηνοτρόφους και δεσμεύεται στον καταναλωτή ότι πράττει το μέγιστο των ενεργειών που απαιτούνται για να διασφαλίσει ότι το γάλα και τα παραγόμενα από αυτό γαλακτοκομικά προϊόντα προέρχεται από εγκαταστάσεις στις οποίες οι αγελάδες εκτρέφονται με μη μεταλλαγμένες ζωοτροφές.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε άλλη απάντηση σε υποτιθέμενους ελέγχους και εξαγωγή συμπερασμάτων σκοπιμότητoς περιττεύουν.

Αφήστε μια απάντηση