Αρχεία για 9 Ιανουαρίου 2011

Ιαν 09 2011

O Bloom, η Magna Carta και το Moodle

Συντάκτης: κάτω από ΤΠΕ

Εξαιρετικό παράδειγμα για το πως η ταξινόμηση  εκπαιδευτικών στόχων κατά τον Bloom και το Moodle μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό ενός γνωστικά πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας κ των επικοινωνιών. Ο σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαδραστική παρουσίαση που παραθέτει το παράδειγμα της χρήσης  Moodle για τη  διδασκαλία της Magna Carta. Από […]

22 Σχόλια