Αρχεία για Ιούλιος 2011

Ιούλ 27 2011

Σιωπή και θρήνος

Συντάκτης: κάτω από Νέα

Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενυσχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του. Η μόνη αντιβίωση […]

22 απαντήσεις μέχρι τώρα

Ιούλ 27 2011

Σκόρπιες λέξεις

Συντάκτης: κάτω από Νέα

Χρεοκοπία. Αγανάκτηση. Πατριωτισμός. Καθήκον. Δημοκρατία. Εθνικό. Επιβίωση. Θυσίες. Συναίνεση. Απογοήτευση. Κλέφτες. Δάνειο. Αγορές. Σωτηρία. Κρίση. Ευθύνες. Σκόρπιες λέξεις. Τεμαχισμένες. Διάσπαρτες. Συναισθηματικά φορτισμένες. Ατάκτως ερριμμένες στο μυαλό, τη σκέψη, τη συνείδησή μας. Άλλοτε για να υποδηλώσουν τον έκτακτο χαρακτήρα των ιστορικών στιγμών. Άλλοτε βγαλμένες από τα χείλη όσων θέλουν να βιάσουν μία ελεύθερη βούληση. Και άλλοτε […]

22 απαντήσεις μέχρι τώρα

Ιούλ 05 2011

Διατροφή

Συντάκτης: κάτω από Νέα

“ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 μήνες μετά από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (237.390,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του […]

22 απαντήσεις μέχρι τώρα

Ιούλ 01 2011

Ντόμινο

Συντάκτης: κάτω από τεχνολογία

Καλοκουρδισμένα γρανάζια….

22 απαντήσεις μέχρι τώρα