Ώρες ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων

 

animated-teacher-image-0047Σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19,  η ενημέρωση θα γίνεται τηλεφωνικώς  στο τηλέφωνο 2313076685όσο το σχολείο λειτουργεί δια ζώσης.

Ο διευθυντής του σχολείου κ. Χρήστος Μπαμπάτσικος θα είναι διαθέσιμος στο 2310796601.

 Λήψη αρχείου

Ωράριο Λειτουργίας

                    ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ

1Η ΩΡΑ        8 : 15                   9 : 00

2Η ΩΡΑ        9 : 00                  9 : 45

3Η ΩΡΑ       10 : 00              10 : 45

4Η ΩΡΑ      10 : 55             11 : 40

5Η ΩΡΑ      11 : 50               12 : 35

6Η ΩΡΑ      12 : 45                13 : 25

7Η ΩΡΑ      13 : 25                14 : 05