Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παπανδρέου Ανδρέα, Σίνδος, 57400

Τηλέφωνο Διευθυντή: 2310796601

Τηλέφωνο Υποδιευθυντών: 2310797801

Τηλέφωνο Εκπαιδευτικών: 2313076685

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/gymsindo/

Email: mail@gym-sindou.thess.sch.gr

Χάρτης