Ωράριο Λειτουργίας

               ΕΝΑΡΞΗ             ΛΗΞΗ

1Η ΩΡΑ        8 : 15                   9 : 00

2Η ΩΡΑ        9 : 00                  9 : 45

3Η ΩΡΑ       10 : 00              10 : 45

4Η ΩΡΑ      10 : 55             11 : 40

5Η ΩΡΑ      11 : 50               12 : 35

6Η ΩΡΑ      12 : 45                13 : 25

7Η ΩΡΑ      13 : 25               14 : 05