Κανονισμός Σχολείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας  του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου για το σχολικό έτος 2021-2022

school28Λήψη αρχείου