Κανονισμός Σχολείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας  του 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου για το σχολικό έτος 2022-2023

school28Λήψη αρχείου