ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Προσέλευση των μαθητών για τον αγιασμό, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 9:45 Οι μαθητές θα παραλάβουν βιβλία, επομένως θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τις τσάντες τους. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!