Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ (200 από την Ελληνική Επανάσταση)

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2021

                          200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

                          Διδακτικές δραστηριότητες με ψηφιακές πηγές

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η γέννηση του ελληνικού εθνικού κράτους

1821 Αγώνας για την ελευθερία

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΥΗ  ΣΥΡΙΓΑ

 

ΤΑΞΗ: Γ΄

Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις των τελευταίων δεκαετιών αξιοποιούν στη διδακτική της Ιστορίας κάθε είδους πηγή (οπτική, ακουστική, οπτικοακουστική) καθώς και σύνδεση του σχολείου με το μουσείο. Οι σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και τα νέα Προγράμματα Σπουδών τονίζουν ότι τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων, τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ενδεικτικά, σε αυτές περιλαμβάνονται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων και ο ψηφιακός γραμματισμός.

Με τις ερευνητικές συνθετικές εργασίες, που παραθέτουμε, επιχειρήθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερευνητικής μάθησης και η οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης, καθώς και το σύνολο των δεξιοτήτων που υπαγορεύει η στοχοθεσία των ΠΣ. Εφαρμόστηκε ο μικρός οδηγός «Μαθαίνω να μελετώ ιστορικές πηγές» από το Φωτόδεντρο: παρατηρώ (τα εκθέματα) μελετώ (τις πηγές) κατανοώ (τα ιστορικά γεγονότα) αξιοποιώ (παράγω ιστορικό λόγο). Μελετήθηκαν από τους/τις μαθητές/τριες αποκλειστικά ψηφιακές πηγές, πραγματοποιήθηκε πλοήγηση σε μουσεία για την παρατήρηση και ερμηνεία υλικών καταλοίπων, εφαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών κ.ά.

Οι θεματικές ενότητες των μαθητικών εργασιών αφορούν την περίοδο της ελληνικής επανάστασης του 1821 και αποτελούν προέκταση ενός σχεδίου εργασίας (project), που εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη με τίτλο «Η γέννηση του ελληνικού εθνικού κράτους».

Για να δείτε τις διδακτικές προτάσεις και τις μαθητικές εργασίες πατήστε εδώ.