ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά παραλάβαμε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών τον έπαινο της αποφοίτου του Γυμνασίου Δροσιάς Μαυρίδου Ελευθερίας η οποία διεκρίθη στην Γ’ Γυμνασίου στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Της ευχόμαστε και άλλες διακρίσεις και επιτυχία σε όλους τους τομείς!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Αποτελέσματα προαγωγής, απόλυσης και παραπομπής θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα, στις 22 Ιουνίου 2015 μετά τις 13:00 Έλεγχοι επίδοσης θα δοθούν την Πέμπτη 25/06/15 και την Παρασκευή 26/06/15 ,     9:00-13:00