Γυμνάσιο Αγριάς

Ανακοίνωση για τα προγράμματα Erasmus+

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 8 Νοεμβρίου 2020

Οι μαθητές που έχουν κάνει εγγραφή στα προγράμματα Erasmus+  παρακαλούνται
να συνδέονται κάθε Τετάρτη την 7η ώρα, 13:20 – 13:55 στο παρακάτω δωμάτιο:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kafir

Αφήστε μια απάντηση