Γυμνάσιο Αγριάς

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Συγγραφέας: Γυμνάσιο Αγριάς Ν.Μαγνησίας στις 1 Ιουλίου 2013

Παντελής Πολυχρονόπουλος, Μαθηματικός, Διευθυντής

Αναστασία Σάββα, Αγγλικής Φιλολογίας, Υποδιευθύντρια

Γεωργία Αποστολοπούλου, Θεολόγος

Ελένη Μιχαήλ, Φιλόλογος

Σπύρος Μηλίνης, Φιλόλογος

Γιώργος Παπαδημητρόπουλος, Φιλόλογος

Μελπομένη Κωδωνά, Φιλόλογος

Δημήτρης Πολυχρόνου, Μαθηματικός

Άννα-Μαρία Παπαδάκη, Μαθηματικός

Θανάσης Παναγιώτου, Φυσικός

Δήμητρα Χριστοπικου, Βιολόγος

Βαρβάρα Φιλίππου, Βιολόγος

Γεωργία Σκοπελίτου, Γαλλικής Φιλολογίας

Μαρία Μπασαγιάννη, Γαλλικής Φιλολογίας

Ειρήνη Καφίδα, Γερμανικής Φιλολογίας

Γιάννης Ανδρέου, Καλλιτεχνικών

Σπύρος Διαμαντάρας, Φυσικής Αγωγής

Θεοφανώ Μητσικώστα, Κοινωνικών Επιστημών

Ζαχαρούλα Τσούγκου, Μουσικός

Δήμητρα Πολυχρόνη, Τεχνολόγος

Τηλέμαχος Μαγαλιός, Πληροφορικής