Νέος Συντονιστής Εκπαίδευσης

Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Συντονιστής Εκπαίδευσης Σύδνεϋ κ. Ιωάννης Πίτσας. Ο κ. Πίτσας είναι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μαθηματικός) με εμπειρία στην εκπαίδευση στο εξωτερικό αλλά και προϋπηρεσία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ν.Ν.Ο.