Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Τρίτη, 8 Απρίλιος, 2008

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει εξήντα θέσεις υποτροφιών για αλλοδαπούς(αλλογενείς ή ομογενείς) από όλο τον κόσμο για παρακολούθηση σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30η Μαΐου 2008. Τις προϋποθέσεις για υποβολή υποψηφιότητας καθώς και έντυπα αιτήσεων θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi/


Παραλαβή βιβλίων, νέες παραγγελίες & στατιστικά 2008

Πέμπτη, 3 Απρίλιος, 2008

Ξεκίνησε η καταγραφή των στατιστικών δεδομένων για το σχολικό έτος 2008 καθώς και η διαδικασία για την παραγγελία των σχολικών βιβλίων, που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2009. (Βλέπε σχετικά έντυπα στο τέλος της ανακοίνωσης.)