Εγγραφές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 2011

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 2011 ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και λήγουν την 21η Μαρτίου.

Για την εγγραφή των υποψηφίων είναι απαραίτητο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς τους (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) – χρειάζεται και το πρωτότυπο για ταυτοποίηση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με το γραφείο μας (με email ή τηλεφωνικά) για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με το επίπεδό τους.
Ημερομηνίες Εξετάσεων και Εξέταστρα 2011

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις
Α1 (για παιδιά 8-12) Τρίτη 10 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A1 (για εφήβους
και ενηλίκους)
Τρίτη 10 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
A2 Τρίτη 10 Μαΐου (μεσημέρι) γραπτές*
A2 Τρίτη 10 Μαΐου (μεσημέρι) γραπτές*
B1 Τρίτη 10 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
B2 Τετάρτη 11 Μαΐου (πρωί) γραπτές*
Γ1 Τετάρτη 11 Μαΐου (απόγευμα) γραπτές*
Γ2 Πέμπτη 12 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2011
Ποσό Συμμετοχής

Επίπεδο A1 (για παιδιά 8-12) 55 ευρώ
Επίπεδο A1 (για εφήβους και ενηλίκους) 65 ευρώ
Επίπεδο A2 55 ευρώ
Επίπεδο B1 65 ευρώ
Επίπεδο B2 73 ευρώ
Επίπεδο Γ1 73 ευρώ
Επίπεδο Γ2 73 ευρώ

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

Για να τυπώσετε την ανακοίνωση παρακαλούμε ανοίξτε το αρχείο που ακολουθεί:


Certificate of Attainment 2011