Κατασκηνώσεις για παιδιά 8-12 ετών

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2008

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι διοργανώνει και φέτος «Πρόγραμμα Φιλοξενίας Ελληνοπαίδων της Διασποράς σε Κατασκηνώσεις» για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών.Από το Σύδνεϋ έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή 30 παιδιών για τη Α’ κατασκηνωτική περίοδο, δηλαδή από 07-07-2008 έως 26-07-2008 στην κατασκήνωση της Γ.Γ.Α.Ε. στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας.


Μετεκπαίδευση στελεχών εκπαίδευσης του εξωτερικού

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος, 2008

Στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, προβλέπεται και μια υποδράση για τη μετεκπαίδευση ομογενών εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποδράσης, πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το διάστημα 28-29 Ιουνίου έως 19-20 Ιουλίου του 2008, ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν περίπου τριάντα πέντε (35) στελέχη εκπαίδευσης […]