Εγγραφές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 2011

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος, 2011

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας 2011 ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και λήγουν την 21η Μαρτίου. Για την εγγραφή των υποψηφίων είναι απαραίτητο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς τους (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) – χρειάζεται και το πρωτότυπο για ταυτοποίηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με το γραφείο […]