Βουλή των Εφήβων, Σύνοδος ΙΔ΄ 2008-2009

Πέμπτη, 15 Ιανουάριος, 2009

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων». Για την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί Επιτροπή με πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Γεώργιο […]