Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2011

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μας και με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2011, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στο Γραφείο Εκπαίδευσης Μελβούρνης (υπεύθυνο για όλη την Αυστραλία) μέχρι τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010 κατά πόσο επιθυμείτε την τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο σχολείο σας.

email: consul.gr.edu@daytec.net.au,

τηλέφωνο: (03)-98664660 και (03)-98664248

Επισημαίνουμε ότι, λόγω του περιορισμού του αριθμού των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, είναι πιθανό να μην ικανοποιηθεί η αίτησή σας.

Ακολουθούν οι αιτήσεις τοποθέτησης ανά φορέα. Παρακαλούμε κατεβάστε τις αντίστοιχες οδηγίες και τη φόρμα τοποθέτησης.

Απογευματινά και Σαββατιάτικα σχολεία

Απογευματινά και Σαββατιάτικα σχολεία (Αίτηση)

   

Κολλέγια (Colleges)
Κολλέγια-Colleges (Αίτηση)

   

Δημόσια Σχολεία (Public Schools)

Δημόσια Σχολεία (Public Schools) – (Αίτηση)