Επιμορφωτικό Υλικό για την Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στην σελίδα “ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ” του παρόντος ιστολογίου έχει προστεθεί Επιμορφωτικό Υλικό για την Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον τομέα, μετά την εφαρμογή της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το ΥΠΑΙΘ.

Το μεγαλύτερο μέρος του Επιμορφωτικού Υλικού αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού GeoGebra στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», το οποίο υλοποιήθηκε από το 4ο  Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας με υπεύθυνο τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03-Μαθηματικών, Γεώργιο Καραβασίλη, από το Δεκέμβριο του 2019 έως το Μάρτιο του 2020.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση