Ωρολόγιο πρόγραμμα, Διδακτέα ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας στα Ημερήσια & Εσπερινά ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Λήψη αρχείου: 2019-08-30, Φ3/134083/Δ4 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ 2019-2020

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018) για τις τάξεις Α και Β Ημερησίων ΓΕΛ και τις Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019) για τη Γ τάξη των Ημερησίων ΓΕΛ & για όλες τις τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα.

Λήψη αρχείου: Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/24-8-2019 (ΦΕΚ 3807 Β, 4-9-2018, μόνο οι 4 πρώτες σελίδες)

Λήψη αρχείου: Υπουργικές Αποφάσεις 77568/Δ2/16-5-2019 & 77577/Δ2/16-5-2019 (ΦΕΚ 1790 Β, 21-5-2019)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση