Το video της εκδήλωσης για τα Μαθηματικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 με τον Γιάννη Θωμαΐδη

Το video της εκδήλωσης που διοργάνωσε το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Παράρτημα Σερρών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα της πλατφόρμας Webex Events, με θέμα:

«Τα Μαθηματικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτικές Οδηγίες»

και κεντρικό ομιλητή τον Γιάννη Θωμαΐδη, έχει αναρτηθεί στο κανάλι του Youtube που διαθέτει το Παράρτημα Σερρών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη Θωμαΐδη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μαθητές και καθηγητές. Ευχόμαστε στον κ. Θωμαΐδη να συνεχίσει το επιμορφωτικό του έργο με την ίδια δύναμη και διάθεση και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας και σε άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο του 58ου Βαθμολογικού Κέντρου Σερρών, Χαράλαμπο Σαρηβασιλείου, για την πολύ χρήσιμη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου.

 

 

Νέο Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ (Μάιος 2020)

Οι καλοί συνάδελφοι

δημιούργησαν και παραχωρούν ευγενικά ένα ακόμα επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ. Το διαγώνισμα αφορά το σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μετά το κλείσιμο των σχολείων, λόγω κορονοϊού, δηλαδή μέχρι και την ενότητα 2.7 «Τοπικά ακρότατα συνάρτησης». Το διαγώνισμα παρέχεται μαζί με τις λύσεις του για ενδεχόμενη αξιοποίησή του από τους συναδέλφους, ως επαναληπτικό διαγώνισμα για διαπραγμάτευση μαζί με τους μαθητές στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εργασία για το σπίτι, ανάθεση εργασίας μέσω eclass, κλπ. Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε από τους συγγραφείς ή με τον διαχειριστή του blog (gkaravasilis@sch.gr). Επιπλέον, δίνονται δύο σύνδεσμοι με διαδραστικές εφαρμογές Geogebra για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους μαθητές. Τέλος, παρακαλώ οι συνάδελφοι ΠΕ03 που θα ασχοληθούν με το παραπάνω υλικό να συμπληρώσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους παραπάνω εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους και να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους που έχουν αντίστοιχη διάθεση, αν το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία, ώστε το υλικό τους να διανεμηθεί, σε όλη τη Μαθηματική κοινότητα των περιφερειακών ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς.

Θέματα Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Λύσεις Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Διαδραστική Εφαρμογή του Θέματος Γ

Διαδραστική Εφαρμογή του Θέματος Δ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι υπάρχει χώρος για την αποστολή σχολίων, ο οποίος φαίνεται στο τέλους του άρθρου, αφού πρώτα επιλέξετε τον τίτλο του άρθρου.

 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει σκοπό την “έρευνα και τη διδασκαλία σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ομάδα του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, φοιτητές που εκπονούν διπλωματικές εργασίες και από έναν σημαντικό αριθμό εξωτερικών συνεργατών”.

Ειδικότερα το κανάλι του Εργαστηρίου στο youtube αποτελεί μια πλούσια πηγή με εκπαιδευτικό υλικό για την Μαθηματική Εκπαίδευση σε θέματα διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επισημαίνω τις δύο τελευταίες βιντεοπαρουσιάσεις:

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ (Απρίλιος 2020)

Οι καλοί συνάδελφοι

δημιούργησαν και παραχωρούν ευγενικά το επισυναπτόμενο επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ. Το διαγώνισμα αφορά το σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μετά το κλείσιμο των σχολείων, λόγω κορονοϊού, δηλαδή μέχρι και την ενότητα 2.7 “Τοπικά ακρότατα συνάρτησης”. Το διαγώνισμα παρέχεται μαζί με τις λύσεις του για ενδεχόμενη αξιοποίησή του από τους συναδέλφους, ως επαναληπτικό διαγώνισμα για διαπραγμάτευση μαζί με τους μαθητές στα πλαίσια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εργασία για το σπίτι, ανάθεση εργασίας μέσω eclass, κλπ. Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε από τους συγγραφείς ή με τον διαχειριστή του blog (gkaravasilis@sch.gr).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παραπάνω εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους και να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους που έχουν αντίστοιχη διάθεση, αν το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί μας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία, ώστε το υλικό τους να διανεμηθεί, σε όλη τη Μαθηματική κοινότητα των περιφερειακών ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς.

Θέματα Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Λύσεις Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ του συναδέλφου Βασίλη Μαυροφρύδη

Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Μαυροφρύδης, ΠΕ03, ΓΕΛ Σιδηροκάστρου δημιούργησε και παραχωρεί ευγενικά το επισυναπτόμενο επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ΄ τάξης ΓΕΛ. Το διαγώνισμα αφορά την διδακτέα ύλη μέχρι και τον ρυθμό μεταβολής, παράγραφος 2.4 και χορηγείται μαζί με τις λύσεις του για ενδεχόμενη αξιοποίησή του από τους συναδέλφους, ως επαναληπτικό διαγώνισμα, εργασία για το σπίτι, εργασία στο σχολείο, κλπ. Για οποιαδήποτε σχόλια ή παρατηρήσεις παρακαλούνται οι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν είτε με τον συγγραφέα κ. Μαυροφρύδη (mathxl@hotmail.com) είτε με τον διαχειριστή του blog (gkaravasilis@sch.gr).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την προσφορά του και να ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους που έχουν αντίστοιχη διάθεση, αν το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί μου ώστε το υλικό τους να διανεμηθεί, σε όλη τη Μαθηματική κοινότητα των περιφερειακών ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς.

Θέματα Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Λύσεις Επαναληπτικού Διαγωνίσματος

Μαθηματική Εφημερίδα 1ου Γυμνασίου Σερρών

Ο εκπαιδευτικός ΠΕ03 Γιάννης Μαδεμτζόγλου και οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σερρών εκδίδουν από το 2016 την μαθηματική εφημερίδα “Μαθηματικοί (χ)τύποι”. Θέλω να επαινέσω ιδιαιτέρως αυτή την προσπάθεια η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για τη σχολική κοινότητα του 1ου Γυμνασίου Σερρών, να συγχαρώ τους μαθητές και τον καλό συνάδελφο και να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν το έργο τους.

Για να πάρουμε όλοι ένα δείγμα από την δουλειά τους δημοσιεύουμε τα τρία τελευταία τεύχη της εφημερίδας.

Τεύχος 9, Τεύχος 10 και Τεύχος 11.

Ενημερωτικό-Επιμορφωτικό Υλικό από τη συνάντηση με τους ΠΕ03 των ΕΠΑΛ (Σέρρες)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στην συνάντηση των εκπαιδευτικών ΠΕ03 των ΕΠΑΛ των Σερρών (19-9-2019) με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Προγραμματισμός διδασκαλίας της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών στα Επαγγελματικά Λύκεια & Επιμόρφωση στην Αξιοποίηση των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων στην Εκπαιδευτική Πρακτική»στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών.

 

Το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό αφορά:

Ευχαριστώ όλους τους παριστάμενους συναδέλφους για τη συνεργασία και την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Ενημερωτικό-Επιμορφωτικό Υλικό από τη συνάντηση με τους ΠΕ03 των ΓΕΛ στις 6-9-2019 (Σέρρες) & 9-9-2019 (Κιλκίς)

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε όλο το ενημερωτικό-επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ της ΔΔΕ Σερρών, που πραγματοποιήθηκε στις 6-9-2019, στο 2ο ΕΠΑΛ Σερρών & τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ03 των ΓΕΛ της ΔΔΕ Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκε στις 9-9-2019, στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς:

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν και συμμετείχαν με προτάσεις, παρατηρήσεις και γόνιμες διαφοροποιήσεις.

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση