Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) στην Κύπρο

Στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών». Στο συνέδριο παρουσίασα την διδακτική πρόταση με τίτλο: “Μετρήστε την περίμετρο της λίμνης Δοϊράνης: Διδακτική παρέμβαση στη Γεωμετρία της Β’ Λυκείου“, την οποία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης. Την παρουσίαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε ως δειγματική διδασκαλία στους μαθητές της Β΄ τάξης στο 5ο ΓΕΛ Σερρών, μαζί με την συνάδελφο ΠΕ03 Ευαγγελία Δομουχτσή, στις 9 Απριλίου 2019 και στο 1ο ΓΕΛ Κιλκίς, μαζί με τη συνάδελφο ΠΕ03, Αικατερίνη Μητακίδου, στις 12 Απριλίου 2019, η οποία εμπλούτισε το σενάριο με ένα φύλλο εργασίας το οποίο αναρτήθηκε στο παραπάνω eclass.

Παρουσίαση Εργασίας για το Σχολικό Κλίμα στο Συνέδριο ICOMEU 2019

 

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, παρουσιάσαμε μαζί με την Γενοβάφα Καζακλάρη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 & ΠΕ06 την εργασία των Γ. Καζακλάρη, Γ. Καραβασίλη & Β. Βράνα “Παράγοντες Διαμόρφωσης Ευνοϊκού Σχολικού Κλίματος για μια Ολιστική Προσέγγιση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, στο Συνέδριο International Congress on Management of Educational Units (ICOMEU 2019), που διεξήχθη στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel της Θεσσαλονίκης.

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τους παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος. Οι διαστάσεις διαμόρφωσης σχολικού κλίματος του ερωτηματολογίου αφορούν στη διοίκηση/διεύθυνση, συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, ευελιξία και καινοτομία, επάρκεια και λειτουργικότητα των σχολικών εγκαταστάσεων, σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και, τέλος, στη διάσταση των προσδοκιών ανάπτυξης που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές και τις στάσεις που διαμορφώνουν οι μαθητές στις προσδοκίες αυτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς ανάμεσα στις απόψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών που δεν κατέχουν θέση ευθύνης, σε όλες τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι στατιστικώς σημαντικές διαστάσεις του σχολικού κλίματος που επιδρούν στους μαθητές και μοντελοποιήθηκε η επίδραση τους σε αυτούς.

Λήψη αρχείου: Η Παρουσίαση του Συνεδρίου

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση