Αρχική » differentiated school » Ρομά και εκπαίδευση

Ρομά και εκπαίδευση

PRIDE logo
Πάνω από 12 εκατομμύρια Ρομά ζουν στην ΕΕ, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, καθιστώντας τους τη μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στην Ευρώπη: στη Ρουμανία μόνο υπάρχουν σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρομά. Οι Ρομά είναι μειονεκτούσα και κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. Η έλλειψη εκπαίδευσης για τους Ρομά είναι μια από τις κύριες αιτίες της κατάστασής: λίγα παιδιά και νέοι Ρομά πηγαίνουν στο σχολείο και η εκπαιδευτική τους επίδοση είναι χαμηλή, γεγονός που επιδεινώνει τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. Σε όλη την Ευρώπη, οι διακρίσεις στερούν και το μη συμπεριληπτικό σχολικό σύστημα στερούν από τις κοινότητες των Ρομά το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα υψηλό ποσοστό των Ρομά αποτυγχάνουν στο σχολείο (τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι συχνά υπερδιπλάσια στο δημοτικό ενώ λιγότερο από το 8% των Ρομά μαθητών ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Η σύμπραξη για το σχέδιο P.R.I.D.E. Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe προκύπτει από την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια της ζωής των Ρομά,

με στόχο την υποστήριξη της ένταξης των μαθητών Ρομά στο σχολείο ως κρίσιμο σημείο για την κοινωνική ένταξη. Το σχέδιο αποβλέπει στην εμπλοκή μαθητών και εκπροσώπων γονέων Ρομά, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ενδιαφερομένων και ΜΚΟ.
Το σχέδιο θα διερευνήσει την κατάσταση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά μαθητών και των γονιών τους στα κράτη των εταίρων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα σκιαγραφήσει τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Θα αναδείξει αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και πλήρους πρόσβασης για αγόρια και κορίτσια Ρομά στην εκπαίδευση. Θα σχεδιάσει και θα δοκιμάσει ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό μοντέλο που θα ενισχύσει την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Το εκπαιδευτικό μοντέλο θα αυξήσει την πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών, θα μειώσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, θα προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε μαθητές και θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων.

Σχολιάστε

Για να σας ενημερώνουμε

Translate

free hit counter
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων