Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΠΑΛ Ροδόπολης κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023, συντάχθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ, κ. Γκαραβέλο, ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Διερεύνηση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΕΠΑΛ Ροδόπολης», το οποίο και αποστάλθηκε μέσω e-mail στους γονείς των μαθητών του ΕΠΑΛ. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί το ενδιαφέρον και ο βαθμός συμφωνίας ή/και διαφωνίας των γονέων για τη δημιουργία Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και ταυτόχρονα να ενεργοποιηθεί η αμοιβαία υποστήριξη και συνεργασία ανάμεσα στους γονείς των μαθητών και στο σχολείο.

Τα στατιστικά αποτελέσματα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στο παρακάτω έγγραφο Word.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου