Ο Τομέας Γεωπονίας,Τροφίμων και Περιβάλλοντος με την συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στο σχολείο από το 2001 έτος ιδρύσεως του ΕΠΑ.Λ.

Ο ρόλος του γεωργικού τομέα της Ελλάδας είναι καθοριστικός τόσο σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης όσο και σε παγκόσμιο για την καταπολέμηση της επισιτιστικής κρίσης. Σ΄αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη και η εφαρμογή της σύγχρονης γεωργίας επιτάσσει την διαμόρφωση του νέου γεωργού σε επιχειρηματία γεωργό. Η γεωπονική επιστήμη συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και μεθόδους στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση και η εφαρμογή των βασικών αρχών της Γεωπονικής επιστήμης.

Στόχος του τομέα Γεωπονίας – Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση των μαθητών του στην γεωργική παραγωγή. Η εκπαίδευση γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο εργαστηριακό χώρο του τομέα και στο χωράφι. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συναφείς εργαστηριακούς χώρους στην γύρω περιοχή.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται, να αποκτήσει κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 1. Να προστατεύει το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
 2. Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων.
 3. Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.
 4. Να επιλέγει την γη που θα καλλιεργήσει και να εκτελεί τις ειδικές τεχνικές εργασίες στο έδαφος.
 5. Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας, ζιζανιοκτονίας και λίπανσης με συμβατικές μεθόδους αλλά και με βιολογικές μεθόδους.
 6. Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του.
 7. Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα .
 8. Να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων.
 9. Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.

Επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Ο απόφοιτος μπορεί να απασχοληθεί σε :

 1. Γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή μικτής κατεύθυνσης.
 2. Αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης φυτικών ή ζωικών προϊόντων.
 3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης φυτικών ή ζωικών προϊόντων.