Στη σελίδα αυτή θα ανακοινώνεται το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Σχολικό έτος 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ  11 Δεκεμβρίου 2023 έως 22 Δεκεμβρίου 2023.Λήψη αρχείου