ΤΟΜΕΙΣ

Στο ΕΠΑΛ Ροδόπολης λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

1. Πληροφορικής

2. Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

4. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας