Στο εργαστήριο του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού εξετάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται εργαστηριακά βασικά θέματα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού & Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, όπως προβλέπονται σε μεγάλο βαθμό στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του τομέα.

Αποκτάται πολύτιμη τεχνική εμπειρία στην χρήση των εργαλείων του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, των ψηφιακών οργάνων ελέγχου και στην συνδεσμολογία τους. Επίσης στην επιλογή και σύνδεση των ηλεκτρολογικών υλικών, υλικών αυτοματισμού και PLC.

Η εκπαίδευση στο εργαστήριο περιλαμβάνει:

  1. Οργανολογία με μετρήσεις τάσης, έντασης & αντιστάσεων κάθε είδους
  2. Εγκαταστάσεις φωτισμού και πινάκων ράγας παροχής ισχύος
  3. Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων
  4. Σύνθετα συστήματα κλασικών αυτοματισμών
  5. Σύνθετα συστήματα ψηφιακών αυτοματισμών με PLC SIEMENS LOGO & S7200

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει και 4 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούνται επικουρικά στην διδασκαλία για προσομοίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης, λογικές πύλες και προγραμματισμό των PLC.