ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημoσίων σχέσεων.

Ο τομέας της Διοίκησης (Business Administration) αποτελεί τη βάση ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων, αφού είναι εκείνος που στηρίζει την Οικονομική και Διοικητική λειτουργία τους

Πρόκειται για μια ειδικότητα με μεγάλη προοπτική και εξέλιξη ο απόφοιτος λειτουργεί ως «Επαγγελματίας – Κλειδί» για την οργάνωση την αποτελεσματική λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία ασφαλιστικά ταμεία, κ.α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
 • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Αγγλικά (Οικονομική Ορολογία)
 • Στοιχεία Λογιστικής Εταιρειών
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Οργάνωση Γραφείου & Αρχείων
 • Λογιστικές Εφαρμογές – Γ΄ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

 

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών
μαθαίνει να:

 • Συμπληρώνει απλές φορολογικές δηλώσεις
 • Τηρεί Λογιστικά βιβλία
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς  και  να εξοφλεί οφειλές
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες σχετικές  το δημόσιο, εφορίες, Ι.Κ.Α. κλπ
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών κ.λ.π.)
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση προϋπολογισμού  της επιχείρησης
 • Συντάσσει και δακτυλογραφεί διαφόρων ειδών έντυπα, όπως εμπορικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά, εκθέσεις, αναφορές κ.α.
 • Ασχολείται με την αλληλογραφία (εισερχόμενη και εξερχόμενη)
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί τα έγγραφα
 • Οργανώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί σε:

 • τράπεζες
 • εταιρείες και επιχειρήσεις
 • λογιστικά γραφεία
 • οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων
 • χρηματιστηριακά γραφεία
 • ασφαλιστικά ταμεία κ.α.