Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του Τομέα Πληροφορικής είναι η διδασκαλία και η παροχή των εξειδικευμένων εκείνων γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής .

Διαθέτει δύο εργαστήρια πληροφορικής με συνολικό αριθμό 17 υπολογιστών.

Ο τομέας Πληροφορικής υποστηρίζει στο σύνολο τους, τις μηχανογραφικές ανάγκες του σχολείου, ενώ προωθεί αποκλειστικά το έργο της δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης του. Στις εγκαταστάσεις του έχει εξυπηρετηθεί στο παρελθόν τόσο το ΣΔΕ Ροδόπολης, όσο και διάφορες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Ροδόπολης μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.