Ο αγιασμός του σχολικού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8.30 π.μ.

Μετά τον αγιασμό θα δοθούν στους μαθητές τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μετακίνηση των μαθητών με ΚΤΕΛ προς το σχολείο θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια δρομολόγια (και τις ίδιες ώρες), όπως την προηγούμενη χρονιά.