Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Γ ΕΠΑΛ (ή οι κηδεμόνες τους) μπορούν να παραλαμβάνουν τα Πτυχία/Απολυτήρια τους

από την Πέμπτη 16/06/2022 και ώρες 09:00 – 12.30.