Σε συνέχεια της δράσης που είχε ξεκινήσει στο ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την μελλοντική επαγγελματική πορεία των μαθητών, πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις συνεντεύξεων με τους μαθητές της Γ´ Τάξης.

sep1                            sep2

 

sep3