ταξινόμηση

Το παιδί μαθαίνει στο σπίτι του να τακτοποιεί τα πράγματά του, τα παιχνίδια του. Η τακτοποίηση είναι ένα είδος ταξινόμησης. Το παιδί ταξινομεί τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες εργασίες με τα παιδιά για να κατανοήσουν την έννοια της ταξινόμησης: 1, Μια πολύ απλή περίπτωση ταξινόμησης είναι να ζητήσουμε από τα …

Συνέχεια του άρθρου ‘ταξινόμηση’ »