ταξινόμηση

Το παιδί μαθαίνει στο σπίτι του να τακτοποιεί τα πράγματά του, τα παιχνίδια του. Η τακτοποίηση είναι ένα είδος ταξινόμησης. Το παιδί ταξινομεί τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες εργασίες με τα παιδιά για να κατανοήσουν την έννοια της ταξινόμησης:

1, Μια πολύ απλή περίπτωση ταξινόμησης είναι να ζητήσουμε από τα παιδιά να ξεχωρίσουν ίδια αντικείμενα. Π.χ. μπορούν να βάλουν σε μια άκρη όλους τους μαρκαδόρους και σε μια άλλη όλες τις ξυλομπογιές

2. Μια πιο σύνθετη περίπτωση ταξινόμησης είναι να τα ξεχωρίσουμε με βάση κάποιο χαρακτηριστικό, όπως χρώμα, μέγεθος, σχήμα. Π.χ. σε μια άκρη τους μικρούς μαρκαδόρους και ξυλομπογιές και σε μια άλλη τους μεγάλους. Επίσης θα μπορούσαμε να τους ξεχωρίσουμε ανάλογα με το χρώμα τους.

3.  Θα μπορούσαμε να συλλέξουμε κάποια αντικείμενα και να τα ξεχωρίσουμε με μια άλλη ιδιότητα. Π.χ. αν μαζέψουμε αντικείμενα που επιπλέουν και πράγματα που δεν επιπλέουν μπορούμε να τα μπερδέψουμε και να ζητήσουμε από τα παιδιά να τα ταξινομήσουν

4. Μπορούμε να φτιάξουμε με τα παιδιά έναν πίνακα στον οποίο θα χωρίσουμε / ταξινομήσουμε τα παιδιά ανάλογα με το χρώμα των μαλλιών ή ανάλογα με το χρώμα των ματιών. Μια πολύ απλή ταξινόμηση είναι αυτή ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.