μέτρηση και ποσότητα

Γράφω τα ονόματα των μελών της οικογένειας μου

 Γιώργος            Μαρία

 Βασίλης             Νικολέτα

Κυκλώστε το όνομα που έχει τα περισσότερα γράμματα. Στη συνέχεια μπορούν τα παιδικά να βάλουν δίπλα από κάθε όνομα τον αριθμό των γραμμάτων.
Επίσης μπορούν να γράψουν από κάτω τα ονόματα αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
Τα παιδιά μαθαίνουν να μετράνε και να ταξινομούν αντικείμενα.

ανάλυση αριθμών

Κάνουμε μια ερώτηση στα παιδιά. Π.χ. σε ποιους αρέσει η βροχή? ή σε ποιους αρέσει κάποιο φαγητό?

Φτιάχνουμε έναν πίνακα στον οποίο γράφουμε τα ονόματα των παιδιών που είπαν ναι και αυτών που είπαν όχι

maths1.jpg

Στη συνέχεια τα παιδιά μετράνε την κάθε στήλη και βλέπουν ποιά ομάδα έχει κερδίσει. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναπαραστούν, να αναλύουν και να ταξινομούν τα δεδομένα.