Πρόγραμμα eTwinning στο μάθημα των Γερμανικών

To Πρόγραμμα eTwinning «Schule und Allltag» στο μάθημα των Γερμανικών

Και τη φετινή σχολική χρονιά (2020-2021) πραγματοποιήθηκε, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες και δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στο σχολείο μας ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με τίτλο  Schule und Alltag“ («Σχολείο και Καθημερινότητα») στο μάθημα των Γερμανικών.

Το έργο σχεδιάστηκε από τις χώρες Ελλάδα και Τουρκία, ενώ συνολικά συμμετείχαν δώδεκα σχολεία από επτά χώρες (ΕλλάδαΤουρκία, Γαλλία, Κροατία, Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία), 217 μαθητές και μαθήτριες και δεκατέσσερις εκπαιδευτικοί. Από το σχολείο μας συμμετείχαν 23 μαθητές και μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου, ενώ το έργο είχε συνολική διάρκεια οκτώ μηνών (Οκτώβριος 2020 έως Μάιος 2021).

Στόχοι του έργου, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της βιωματικής και της διερευνητικής μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ήταν να αυξηθεί το κίνητρο των μαθητών/τριών για την εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και η ενεργή εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία μέσω θεμάτων που άπτονται τόσο στα ενδιαφέροντά τους όσο και στη διδακτέα ύλη για το μάθημα των Γερμανικών στην B’ Γυμνασίου. Στόχευε επίσης στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, στην εκμάθηση και εμβάθυνση λεξιλογίου, γραμματικών φαινομένων και εκφραστικών μέσων με παιγνιώδη τρόπο, στην ανάπτυξη κοινών στόχων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της διάδρασης ανάμεσα στους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων και στην ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης, της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών/τριών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην κατανόηση των ζητημάτων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το έργο απέβλεπε, τέλος, στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, να κάνουν χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη) και να αναπτύξουν πολλαπλούς γραμματισμούς (ψηφιακό, κριτικό, επικοινωνιακό, κοινωνικό, πολυμεσικό, ηλεκτρονικό, πληροφοριακό κ.α.).

Όλες οι δραστηριότητες των μαθητών/τριών μας και οι συνεργατικές δραστηριότητες των σχολείων- εταίρων ανά μήνα είναι αναρτημένες στην παρακάτω διεύθυνση https://padlet.com/artopoulouelena/ryuyq0o0upbhb1cs.

Αφήστε μια απάντηση