Έργο eTwinning «Schule und Alltag» («Σχολείο και Καθημερινότητα»)

Το νέο μας έργο eTwinning «Schule und Alltag»

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και διάκριση του έργου eTwinning «Deutsch- eine Hitparade» κατά το σχολικό έτος 2019-2020, θα συμμετέχουμε και φέτος, τη σχολική χρονιά 2020-2021, στο μάθημα των Γερμανικών σε ένα νέο έργο eTwinning με τίτλο «Schule und Alltag» («Σχολείο και Καθημερινότητα»). Στο έργο αυτό συμμετέχουν δεκατέσσερα σχολεία από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Σερβία και την Κροατία και συνολικά 217 μαθητές/μαθήτριες.

Βασικοί στόχοι του έργου μας είναι:

  • Η προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών.
  • Η εκμάθηση και εμβάθυνση λεξιλογίου, γραμματικών δομών και εκφραστικών μέσων μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων.
  • Η καλλιέργεια των 4C, δηλαδή της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.
  • Η θέσπιση κοινών στόχων και η ανάπτυξη συνεργασίας στα πλαίσια ομάδων εργασίας αλλά και με συνομήλικους μαθητές/μαθήτριες από άλλες χώρες, η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς.
  • Η χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών και η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού.
  • Η ενίσχυση του κινήτρου για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η ενεργή εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Η κατανόηση των ζητημάτων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου και η ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση