ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/22-08-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Αυγούστου 2019

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων & Νηπιαγωγών και επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11, ΠΕ06 & ΠΕ 05 αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ

ΠΡΑΞΗ 23η/ 22-08-2019

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Αφήστε μια απάντηση