Άρθρα: Φεβρουάριος 3, 2011

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.