Άρθρα: Δεκέμβριος, 2011

Σημαντικό στη διδασκαλία των πράξεων μεταξύ ακεραίων είναι η κατανόηση της έννοιας. Σχετικές δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει και  που έχουν στηριχθεί στο Geogebra είναι οι  93 και 81,  21 και 17 Άλγεβρα Α΄ Γυμνασίου. Για να γίνει κτήμα του μαθητή χρειάζεται και πρακτική εξάσκηση. Το αρχείο που δημοσιεύουμε κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Ο μαθητής […]

Η έκδοση 4 του Geogebra δίνει στο πρόγραμμα νέες δυνατότητες. Στο βιντεομάθημα αυτό δίνονται απαντήσεις στο πως χειριζόμαστε τα νέα εργαλεία που έχει η αναβάθμιση αυτή μέσα από μία εφαρμογή. Στην εφαρμογή ο μαθητής εξασκείται στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ακεραίων εργαζόμενος μόνος του ή με την εποπτία του εκπαιδευτικού. Στο τέλος δίνεται και στατιστικό […]