Άρθρα: Φεβρουάριος 7, 2011

Σχεδίαση της έλλειψης με κίνηση.

Η διχοτόμος ως γεωμετρικός τόπος. Γυμνάσιο Μόριας, Διδάσκωκ καθηγητής Ματοσιάν Ντιγκράν