Άρθρα: Φεβρουάριος 17, 2011

Διδασκαλία που οργανώθηκε στο 3ο Λύκειο και την παρακολούθησαν οι μαθηματικοί της πόλης. Διδάσκων καθηγητής Κουφός Δημήτριος.  Στο επισυναπτόμενο αρχείο zip περιέχονται 6 αρχεία geogebra και το φύλλο εργασίας που χρησιμοποίηθηκαν στην διδακσκαλία.