Φεβ 11
03

31. Διδασκαλίες, Γ΄Λυκείου, Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.Αφήστε μια απάντηση