Άρθρα: Ιανουάριος, 2011

Αρχείο με τα βήματα της κατασκευής της παραβολής.

Θεώρημα Μέσης Τιμής, Παράδειγμα μη συνεχούς συνάρτησης.

Αρχείο με αντιπαράδειγμα συνάρτησης μη παραγωγίσιμης

g_gymnasiou_proagogikes_2009

g_lykeioy_katefthinsi_epanal

Αρχείο Geogebra κατάλληλο για τη διδασκαλία του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Με ή χωρίς φύλλο εργασίας βοηθάει στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας. Θα δημοσιευτούν αρχεία με αντιπαραδείγματα.

g_gymnasiou_proagogikes_2010

b_gymnasiou_proagogikes_2009