Άρθρα: Φεβρουάριος 14, 2011

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκουσα καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια. Μελέτη κοίλων κυρτών με παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Προσοχή: Το αρχείο Zip πρέπει να  αποσυμπιεστεί και τα δύο αρχεία που περιέχει να μπουν στον ίδιο φάκελλο και να εκτελεστεί το html.