Άρθρα: Φεβρουάριος 6, 2011

    Μελέτη του πρόσημου του τριωνύμου με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης. Για να κατεβάσετε το αρχείο Geogebra κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.

Διδασκαλία που έγινε στο Γυμνάσιο Μόριας από το συνάδελφο Ντιγκράν Ματοσιάν