ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΠΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13.40-14.15 Σίτιση-χαλάρωση Σίτιση-χαλάρωση Σίτιση-χαλάρωση Σίτιση-χαλάρωση Σίτιση-χαλάρωση
14.15-15.00 Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία
15.00-15.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15.15-16.00 Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία Μελέτη – προετοιμασία